Latest
CÁC PHÂN HỆ CHÍNH CỦA MỘT HỆ THỐNG ERP
Một hệ thống ERP (Enterprise Resource Planning) thường bao gồm nhiều phân hệ (module) để quản lý các hoạt động kinh doanh khác nhau. Dựa trên nhu cầu và quy mô của công ty, mức độ phức tạp và các tính...

About us

Nơi chúng tôi chia sẻ những câu chuyện và kiến thức xung quanh quá trình chuyển đổi số doanh nghiệp

Follow Us
Archives