Thu thập tiềm năng

Khách hàng tiềm năng đóng vai trò là các bước xét duyệt trước khi cơ hội được tạo. Điều này cung cấp thêm thời gian trước khi một cơ hội tiềm năng được giao cho nhân viên bán hàng.


Tùy chỉnh

Để kích hoạt cài đặt Khách hàng tiềm năng, hãy điều hướng đến ứng dụng CRM ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt và chọn hộp có nhãn Khách hàng tiềm năng. Sau đó, nhấp vào Lưu.

Việc kích hoạt tính năng này sẽ thêm một menu mới, Leads, vào thanh menu tiêu đề ở đầu màn hình.

Khi cài đặt Khách hàng tiềm năng đã được kích hoạt, cài đặt này sẽ áp dụng cho tất cả các nhóm bán hàng theo mặc định. Để tắt khách hàng tiềm năng cho một nhóm cụ thể, hãy điều hướng đến ứng dụng CRM ‣ Cấu hình ‣ Nhóm bán hàng. Sau đó, chọn một nhóm từ danh sách để mở bản ghi và bỏ chọn hộp Khách hàng tiềm năng. Sau khi hoàn tất, hãy nhấp vào Lưu.Chuyển một tiềm năng thành cơ hội

Để chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành cơ hội, hãy điều hướng đến CRM ‣ Khách hàng tiềm năng và nhấp vào Khách hàng tiềm năng từ danh sách để mở.

Ở góc trên bên trái của màn hình, hãy nhấp vào nút Chuyển đổi thành Cơ hội, thao tác này sẽ mở ra cửa sổ bật lên Chuyển đổi thành cơ hội


Trên cửa sổ bật lên Chuyển đổi thành cơ hội, trong trường Hành động chuyển đổi, hãy chọn tùy chọn Chuyển đổi thành cơ hội.

Nếu một khách hàng tiềm năng hoặc một cơ hội đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu của khách hàng này, Odoo sẽ tự động đề xuất hợp nhất cả hai khách hàng tiềm năng/cơ hội. Để biết thêm thông tin về việc hợp nhất khách hàng tiềm năng và cơ hội, hãy xem phần cách hợp nhất khách hàng tiềm năng bên dưới.

Sau đó, chọn Nhân viên bán hàng và Nhóm bán hàng sẽ được giao cơ hội.

Nếu khách hàng tiềm năng đã được chỉ định cho một nhân viên bán hàng hoặc một nhóm thì các trường này sẽ tự động điền thông tin đó.


Trong tiêu đề Khách hàng, chọn từ các tùy chọn sau:

  • Tạo khách hàng mới: Chọn tùy chọn này để sử dụng thông tin trong khách hàng tiềm năng nhằm tạo khách hàng mới.
  • Liên kết với khách hàng hiện tại: Chọn tùy chọn này, sau đó chọn khách hàng từ menu thả xuống kết quả để liên kết cơ hội này với bản ghi khách hàng hiện tại.
  • Không liên kết với khách hàng: Chọn tùy chọn này để chuyển đổi khách hàng tiềm năng nhưng không liên kết khách hàng tiềm năng với khách hàng mới hoặc khách hàng hiện tại.

Cuối cùng, khi tất cả cấu hình hoàn tất, hãy nhấp vào Tạo cơ hội.

Gộp tiềm năng và cơ hội

Odoo tự động phát hiện các khách hàng tiềm năng và cơ hội tương tự bằng cách so sánh địa chỉ email của những người liên hệ được liên kết. Nếu tìm thấy khách hàng tiềm năng/cơ hội tương tự, nút thông minh Khách hàng tiềm năng tương tự sẽ xuất hiện ở đầu bản ghi khách hàng tiềm năng/cơ hội.

Để so sánh chi tiết về khách hàng tiềm năng/cơ hội tương tự, hãy nhấp vào nút Khách hàng tiềm năng tương tự. Điều này mở ra chế độ xem Kanban chỉ với các khách hàng tiềm năng/cơ hội tương tự. Nhấp vào từng thẻ để xem chi tiết cho từng khách hàng tiềm năng/cơ hội và xác nhận xem có nên hợp nhất chúng hay không.

Khi hợp nhất, Odoo ưu tiên cho bất kỳ khách hàng tiềm năng/cơ hội nào được tạo trong hệ thống trước, hợp nhất thông tin vào khách hàng tiềm năng/cơ hội được tạo đầu tiên. Tuy nhiên, nếu một khách hàng tiềm năng và một cơ hội được hợp nhất thì bản ghi kết quả sẽ được coi là cơ hội, bất kể bản ghi nào được tạo trước.

Sau khi xác nhận rằng các khách hàng tiềm năng/cơ hội sẽ được hợp nhất, hãy quay lại chế độ xem kanban bằng cách sử dụng đường dẫn hoặc bằng cách nhấp vào nút thông minh Khách hàng tiềm năng tương tự. Nhấp vào biểu tượng ☰ (ba dòng dọc) để chuyển sang chế độ xem danh sách.

Đánh dấu vào ô bên trái trang để hợp nhất các khách hàng tiềm năng/cơ hội. Sau đó, nhấp vào biểu tượng Hành động ⚙️ (bánh răng) ở đầu trang để hiển thị menu thả xuống. Từ menu thả xuống đó, hãy chọn tùy chọn Hợp nhất để hợp nhất các cơ hội (hoặc khách hàng tiềm năng) đã chọn.

Khi Hợp nhất được chọn từ menu thả xuống Hành động ⚙️ (bánh răng), cửa sổ bật lên Hợp nhất sẽ xuất hiện. Trong cửa sổ bật lên đó, hãy quyết định Phân công cơ hội cho Nhân viên bán hàng và/hoặc Nhóm bán hàng.

Bên dưới các trường đó, khách hàng tiềm năng/cơ hội hợp nhất được liệt kê cùng với thông tin liên quan của chúng. Để hợp nhất những khách hàng tiềm năng/cơ hội đã chọn đó, hãy nhấp vào Hợp nhất.

Khi hợp nhất các cơ hội, không có thông tin nào bị mất. Dữ liệu từ cơ hội khác được ghi vào cuộc trò chuyện và các trường thông tin để tham khảo.

Liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất

Liên hệ hỗ trợ Đặt lịch hẹn