Helpdesk

Helpdesk là ứng dụng cho phép tạo và chỉ định các phiếu yêu cầu hỗ trợ khách hàng

Tổng quan

Bắt đầu với Bộ phận trợ giúp

Thỏa thuận cấp độ dịch vụ (SLA)

Nhận ticket

Báo cáo

Trung tâm trợ giúp

Đánh giá của khách hàng

Nâng cao

Dịch vụ sau bán hàng

Đóng ticket

Theo dõi và tính thời gian

Liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất

Liên hệ hỗ trợ Đặt lịch hẹn