Mua hàng

Module Mua hàng giúp theo dõi các hợp đồng mua hàng, báo giá và đơn đặt hàng. Tìm hiểu cách giám sát đấu thầu mua hàng, tự động bổ sung và theo dõi đơn đặt hàng của bạn.

Sản phẩm

Định cấu hình quy tắc sắp xếp lại

Quy tắc sắp xếp lại tạm thời

Mua hàng theo đơn vị đo lường khác với bán hàng

Quản lý đơn hàng

Sử dụng đơn đặt hàng chung để tạo thỏa thuận mua hàng với nhà cung cấp

Tạo các yêu cầu báo giá thay thế cho nhiều nhà cung cấp

Chính sách kiểm soát hóa đơn

Quản lý hóa đơn nhà cung cấp

Nâng cao

Phân tích hiệu suất mua hàng của bạn