Quản lý nghỉ phép

Ứng dụng Xin nghỉ phép của Odoo là một nơi tập trung, nơi lưu trữ tất cả thông tin về thời gian nghỉ. Ứng dụng Time Off quản lý mọi thứ liên quan đến yêu cầu, số dư, phân bổ, phê duyệt và báo cáo.