Giải pháp quản trị phòng khám - bệnh viện

Với số lượng bệnh nhân lớn, nhiều nghiệp vụ, hồ sơ giấy tờ lớn, chuyển đổi số là một trong những ưu tiên mà phòng khám - bệnh viện cần phải ưu tiên để thực hiện.

Contact Us

Thách thức chuyển đổi số cho phòng khám và bệnh viện

Với số lượng bệnh nhân lớn và nghiệp vụ nhiều, chuyển đổi số trong lĩnh vực phòng khám và bệnh viện đặt ra nhiều thách thức cho các đối tác triển khai:

  • Số lượng công việc lớn dẫn đến khó bố trí nguồn lực cho chuyển đổi
  • Nghiệp vụ phức tạp, trải qua nhiều phòng ban
  • Lượng dữ liệu lớn cần xử lý
  • Máy móc và thiết bị đa dạng, khó khăn trong quá trình kết nối và thu thập dữ liệu

Những thách thức này đòi hỏi đối tác triển khai dự án cần có nhiều kinh nghiệm để đề xuất một giải pháp hiệu quả.

Tất cả hồ sơ trong một

Với ERP, toàn bộ thông tin người bệnh, bác sỹ, quá trình khám chữa bệnh, đơn thuốc, hóa đơn, hồ sơ... đều được lưu trữ trên một màn hình


Đặt và quản lý lịch hẹn khám

Không còn phải quản lý thủ công lịch hẹn khách hàng qua file excel, nhận hẹn qua các nền tảng lẻ dẫn đến khó quản lý, dễ bị lỡ hẹn.

Thông báo về các cuộc hẹn sẽ được gửi cho các bác sỹ phụ trách và theo dõiQuản lý toa thuốc

Kê thuốc trên phần mềm sau khi khám chữa bệnh, lưu trữ lịch sử trên phần mềm để tham chiếu trong lần khám sau.

Tích hợp với quản lý nhà thuốc để nắm được tình trạng tồn kho thuốc

Lưu trữ vào hồ sơ bệnh án

Quản lý nhập viện nội trú

  • Quản lý thủ tục nhập viện của bệnh nhân của bạn với quy trình nhập viện nội trú, đặt phòng và giường bệnh siêu dễ dàng.
  • Bác sĩ có thể bổ sung thông tin về chế độ điều trị, điều dưỡng và kế hoạch xuất viện vào hệ thống để thực hiện điều trị hiệu quả.
  • Mô-đun này cũng cho phép đội ngũ quản lý bác sĩ hoặc trung tâm y tế tự động đưa ra thông báo thanh toán tại thời điểm bệnh nhân xuất viện.

Quản lý tài chính kế toán

Bạn có thể dễ dàng lập hóa đơn cho các dịch vụ khác nhau như tư vấn của Bác sĩ, Đơn thuốc, Xét nghiệm trong phòng thí nghiệm & Nhập viện nội trú trực tiếp từ ứng dụng và quản lý các nhiệm vụ kế toán khác nhau của trung tâm y tế của bạn.Liên hệ demo