RunERP Quản lý chất lượng

Module Quản lý Chất Lượng trong phần mềm RunERP là một công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình sản xuất và đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Đây là một công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp quản lý và đảm bảo chất lượng sản phẩm, giảm thiểu lỗi, và đảm bảo chất lượng sản phẩm theo các tiêu chuẩn quy định.


Contact Us

Khám phá ngay cách mà RunERP hỗ trợ người dùng quản lý chất lượng

Quản Lý Tiêu Chuẩn Chất Lượng


Người dùng có thể tạo và quản lý danh sách tiêu chuẩn chất lượng cho từng sản phẩm hoặc quy trình sản xuất. Điều này giúp đảm bảo rằng quy trình sản xuất và sản phẩm cuối cùng đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng quy định.


Kiểm Tra Và Theo Dõi Chất Lượng

Module này hỗ trợ quy trình kiểm tra chất lượng từng bước trong quy trình sản xuất. 

Người dùng có thể tạo các bảng kiểm tra chất lượng, theo dõi kết quả kiểm tra, và thực hiện các biện pháp cải thiện nếu cần thiết.


Quản Lý Phiếu Kiểm Định Chất Lượng


Đối với từng lô hàng sản phẩm, người dùng có thể tạo và quản lý các phiếu kiểm định chất lượng để ghi nhận kết quả kiểm tra và xác nhận sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng trước khi xuất xưởng.

Đảm Bảo Quá Trình Sản Xuất Diễn Ra Xuyên Suốt


Bảo đảm tính nhất quán và chất lượng sản phẩm bằng cách cấu hình kiểm tra chất lượng định kỳ cho các lệnh sản xuất và tồn kho.

Tạo Cảnh Báo Chất Lượng

Cảnh báo sẽ giúp người dùng phát hiện ra lỗi sớm, đảm bảo việc kiểm tra chất lượng được thực hiện ở các giai đoạn thông thường trong các hoạt động cụ thể.

Từ việc giải quyết lỗi sản phẩm, xác định nguyên nhân gốc rễ, từ đó nhanh chóng đề xuất được các biện pháp sửa chữa và phòng ngừa.

Cảnh báo sẽ giúp người dùng phát hiện ra lỗi sớm, đảm bảo việc kiểm tra chất lượng được thực hiện ở các giai đoạn thông thường trong các hoạt động cụ thể.

Từ việc giải quyết lỗi sản phẩm, xác định nguyên nhân gốc rễ, từ đó nhanh chóng đề xuất được các biện pháp sửa chữa và phòng ngừa.

Xử Lý Sự Cố Chất Lượng


Module này hỗ trợ quy trình xử lý sự cố chất lượng, từ việc tạo nhiều bộ phận kiểm soát chất lượng, ghi nhận sự cố, tạo cảnh báo, phân loại và ưu tiên sự cố, đến việc thực hiện các biện pháp khắc phục và ngừng sản xuất nếu cần thiết.

Báo Cáo Và Phân Tích Chất Lượng


RunERP cung cấp các công cụ để tạo báo cáo về chất lượng sản phẩm, xu hướng sự cố, hiệu suất kiểm tra chất lượng, và các chỉ số chất lượng quan trọng khác để hỗ trợ quá trình phân tích và cải thiện chất lượng.

Thêm nhiều tính năng ưu việt của RunERP Quản Lý Chất Lượng

Chế độ xem Kanban

Quản lý cảnh báo chất lượng bằng cách di chuyển chúng qua lại giữa các giai đoạn xem xét có thể tùy chỉnh.

Kiểm tra chi tiết

Yêu cầu kiểm tra chất lượng cho cả lệnh sản xuất hoàn chỉnh hoặc một công đoạn cụ thể thuộc lệnh sản xuất đó.

Mức độ ưu tiên cảnh báo chất lượng

Gán mức độ ưu tiên từ một đến ba sao cho cảnh báo để đảm bảo các vấn đề cấp bách nào cần được giải quyết trước.

Tích hợp với sản xuất và tồn kho

Trực tiếp tiến hành kiểm tra chất lượng từ các lệnh sản xuất hoặc tồn kho, mà không cần mở ứng dụng Chất lượng.

Đăng ký nhận ngay demo phần mềm RunERP miễn phí