Quy trình triển khai dự án ERP

ERP là một dự án phức tạp, yêu cầu nhiều nguồn lực cùng tham gia. Nắm rõ quy trình triển khai dự án, các yêu cầu cần thiết là một bước quan trọng trước khi doanh nghiệp tiến hành chuyển đổi số

Contact Us

Khảo sát

Khảo sát sơ bộ nhu cầu của khách hàng, demo, và báo giá phương án

Hợp đồng

Thống nhất chi phí, thời gian triển khai và ký hợp đồng

Tài liệu

Thống nhất tài liệu thiết kế phần mềm với khách hàng

Phát triển

Phát triển phần mềm theo tài liệu thiết kế đã được thống nhất

Bàn giao

UAT và cập nhật thay đổi chỉnh sửa nếu có, đưa vào sử dụng

Khảo sát - Phân tích nghiệp vụ

Đội ngũ triển khai dự án của RunERP khi tiếp xúc với nhu cầu của khách hàng sẽ tiến hành thu thập các nhu cầu của khách hàng, phân tích và đề xuất ra giải pháp tương ứng.

Sau khi phân tích nhu cầu và đưa ra giải pháp sơ bộ, RunERP sẽ tiến hành tính toán phương án và thời gian triển khai dự án làm cơ sở để tính toán báo giá cho khách hàng.


Với các dự án có nhu cầu phức tạp, đội ngũ BA của chúng tôi phải khảo sát chi tiết nhu cầu của khách hàng để đưa ra giải pháp phù hợp nhất với đặc thù của khách hàng

Trần Xuân Trăm • Trưởng phòng BA - ERP DIVISION

Viết tài liệu thiết kế phần mềm

Sau khi hợp đồng triển khai dự án được ký kết, nhóm phân tích nghiệp vụ của RunERP tiếp tục khảo sát chi tiết hơn các yêu cầu của khách hàng, phân tích so sánh với hệ thống để đề xuất quy trình triển khai các nghiệp vụ trên phần mềm và thống nhất với khách hàng.

Sau quá trình này, tài liệu thiết kế giải pháp sẽ được đội nghiệp vụ của RunERP thống nhất với khách hàng làm cơ sở để triển khai các bước tiếp theo

Phát triển phần mềm

Dựa trên tài liệu thiết kế giải pháp đã được team phân tích nghiệp vụ làm việc và thống nhất với khách hàng, team phát triển phần mềm sẽ làm việc và hiện thực hóa các yêu cầu của khách hàng thành sản phẩm phần mềm.

Quá trình này cần sự trao đổi và tương tác giữa các thành viên của hai team để mang lại sản phẩm tốt nhất theo yêu cầu của khách hàng.

UAT và bàn giao tới khách hàng

Sau giai đoạn phát triển sản phẩm, sản phẩm sẽ được bàn giao để khách hàng chạy thử, đồng thời team ERP sẽ thu thập thêm ý kiến của khách hàng để hiệu chỉnh sản phẩm nếu có.

Kết thúc quá trình UAT, sản phẩm sẽ được bàn giao và khách hàng có thể bắt đầu sử dụng hệ thống.

Liên hệ demo

Khách hàng của chúng tôi

Các dự án thành công