Giải pháp ERP ngành nuôi trồng thủy sản

Nuôi trồng và chế biến thủy sản là một trong những lĩnh vực trọng điểm của kinh tế Việt Nam. Giải pháp quản lý nào giúp cho ngành thủy sản bứt phá trong thời gian tới.

Contact Us

Phần mềm quản lý nuôi trồng thủy sản

Một phần mềm nuôi trồng thủy sản mạnh mẽ và dễ sử dụng. Cung cấp giải pháp thiết thực, hiệu quả cho các nhu cầu kinh doanh nuôi trồng thủy sản, chuyển đổi dữ liệu nuôi trồng thủy sản của mình thành kiến ​​thức có giá trị và sử dụng kiến ​​thức này để cải thiện hiệu quả kinh doanh. 

  • Sử dụng dữ liệu thu thập trong quá trình nuôi trồng để đánh giá hiệu suất, tối ưu hóa nguồn cấp dữ liệu, nâng cao chiến lược quản lý và tăng lợi nhuận. 
  • Phần mềm cực kỳ thân thiện với người dùng dựa trên thiết kế đặc biệt để phù hợp với các quy trình nuôi trồng thủy sản hiện nay - cho phép người dùng tiếp tục thực hiện công việc như hiện tại, nhưng với kết quả rõ ràng và tốt hơn rất nhiều.

Những tính năng ưu việt

Số hóa quy trình

Thu thập thông tin nuôi trồng hiện tại nhanh chóng (dữ liệu môi trường ao, cho ăn, tỷ lệ chết,…) người dùng đều có thể thấy thông tin chính xác cần thiết để đưa ra quyết định kịp thời

Kiểm soát chi phí

Kiểm soát liên tục các yếu tố chi phí trong quá trình nuôi trồng. Ví dụ: tỷ lệ tăng trưởng và chết của cá nằm trong mức an toàn hay không, tỷ lệ thức ăn có mang lại hiệu quả không,.. Từ đó điều chỉnh lại để đạt kết quả tốt nhất. Ngoài ra các công cụ kế hoạch giúp bạn sử dụng tối ưu nguồn lực. Từ đó giám thiểu chi phí và tăng lợi nhuận

Truy cập từ mọi nơi

Truy cập thông tin thời gian thực nhanh chóng, nhận thông tin chi tiết có giá trị mọi lúc, mọi nơi, đưa ra quyết định nhanh hơn, sáng suốt hơn, chỉ bằng trình duyệt web hoặc điện thoại di động của bạn

Kiểm soát tồn kho

Cung cấp thông tin tức thời và chính xác về số lượng tồn kho của tất cả các mặt hàng (thức ăn, thuốc men,…). Thông tin được quản lý theo nhiều kho và phân quyền quản lý đến từng người dùng khác nhau.

Truy xuất nguồn gốc

Sử dụng phần mềm nuôi trồng thủy sản tích hợp để quản lý tất cả các khâu sản xuất cá và truy xuất nguồn gốc từ trại giống đến khi thu hoạch. Góp phần vượt quá các yêu cầu của tổ chức chứng nhận và duy trì chứng nhận một cách dễ dàng và hiệu quả

Dịch vụ tốt hơn

Khi sử dụng phần mềm, người dùng có thể trả lời ngay cho lập tức và bằng văn bản cho các khiếu nại của khách hàng về chứng nhận chất lượng nuôi trồng dựa vào thông tin thu thập liên tục trong quá trình nuôi


Dự án thành công

Với kinh nghiệm triển khai phong phú, GMO đã triển khai thành công dự án quản lý vùng nuôi trồng thủy sản cho Công ty cổ phần thủy sản Hà Nội Cần Thơ

Xem thêm

Liên hệ demo