Giải pháp ERP ngành cơ khí

Cơ khí là một trong những lĩnh vực trọng tâm và thu hút vốn đầu tư của Việt Nam cũng như các doanh nghiệp FDI. Chuyển đổi số là một trong những bài toán thách thức cho các doanh nghiệp cơ khí.

Contact Us

Bài toán chuyển đổi số ngành cơ khí đầy thách thức

Ngành cơ khí là một trong những lĩnh vực công nghiệp và phụ trợ công nghiệp quan trọng của Việt Nam. Những năm qua, cơ khí Việt Nam đã có nhiều bước chuyển mình từ gia công đơn giản sang gia công cơ khí chính xác mức độ cao. Mức độ tự động hóa, đầu tư cho công nghệ đã được ưu tiên nâng lên một tầng cao mới.

Với đặc thù sản xuất theo đơn hàng, mức độ tự động hóa còn chưa cao ở một số doanh nghiệp cơ khí, chuyển đổi số vẫn là một thách thức mà nhiều doanh nghiệp cơ khí chưa thể tháo gỡ

Chuyển đổi số gắn liền với tự động hóa

Đặc thù của lĩnh vực cơ khí

  • Sản xuất theo đơn đặt hàng
  • Khó xác định định mức
  • Một số chi tiết, công đoạn mức độ tự động hóa chưa cao

Trong đó, tự động hóa đóng một vai trò quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số nhà máy. Bởi chỉ khi tự động hóa, năng suất lao động mới được tăng cao.

Lộ trình chuyển đổi số nào là phù hợp với nhà máy cơ khí.

Tự động hóa

Tăng cường mức độ tự động hóa

Thu thập dữ liệu

Thu thập và tổ chức dữ liệu từ máy móc

Số hóa sản xuất

Theo dõi và cập nhật các thông tin liên quan đến sản xuất

Quản trị thông minh

Đồ thị hóa và ra quyết định

Giải pháp thu thập dữ liệu

Thu thập dữ liệu là một khâu quan trọng trong quá trình chuyển đổi số, dữ liệu được thu thập giúp người quản lý sản xuất đối chiếu điều chỉnh các lệnh sản xuất.

Giải pháp quản lý sản xuất

Số hóa các lệnh sản xuất, quy trình quản lý chất lượng, quản lý tồn kho và định mức.

  • Tính toán định mức sản xuất
  • Định nghĩa các công đoạn sản xuất
  • Phân bổ lệnh sản xuất
  • Kiểm soát chất lượng theo điểm, theo quy trình
  • Quản lý tồn kho theo mã vạch, và quy tắc lưu kho

Lợi ích mà ERP mang lại

Giải pháp ERP cho ngành công nghiệp cơ khí để giúp doanh nghiệp quản lý việc Sản xuất, Kho bãi, Mua hàng, Kiểm soát chất lượng, với những tính năng nổi bật như:

 Theo dõi lệnh sản xuất từng công trình chi tiết đến linh kiện một cách chính xác

 Cảnh báo kịp thời những lệch sản xuất đến thời điểm hoàn thành nhưng chưa hoàn thành

 Gợi ý xuất nguyên vật liệu dựa trên số liệu tồn kho và những nguyên vật liệu có thể thay thế

 Tự động tính toán và tổng hợp những NVL cần dùng cho lệnh sản xuất từ đó bộ phận mua hàng tối ưu được hàng hóa mua vào

 Cấu hình thời gian phê duyệt đơn mua hàng chi tiết đến từng phút cho từng cấp lãnh đạo nhằm cắt giảm thời gian chờ đợi, tăng năng suất làm việc

 Quản lý quy trình mua hàng nhiều đơn vị tính với số liệu chính xác

 Kiểm tra chất lượng hàng mua, thành phẩm sản xuất đầy đủ, nghiêm ngặt với những chỉ tiêu chất lượng, điểm kiểm soát được cấu hình trước

 Theo dõi thông tin giữa các bộ phận mua hàng, kho vận như hàng tồn kho, vị trí hàng hóa,... dễ dàng, nhanh chóng, chính xác


Liên hệ demo