Module Quản lý nghỉ phép của phần mềm RunERP

Module Quản lý nghỉ phép cung cấp một giải pháp toàn diện để quản lý các yêu cầu nghỉ phép từ nhân viên. Module Quản lý nghỉ phép của RunERP giúp doanh nghiệp tổ chức quản lý nhân sự một cách chặt chẽ và hiệu quả, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên trong việc đăng ký và quản lý nghỉ phép.

Contact Us

Tính năng quản lý nghỉ phép nổi bật của RunERP 

Đăng ký và quản lý nghỉ phép

Module cho phép nhân viên đăng ký nghỉ phép theo các loại như nghỉ phép năm, nghỉ phép ốm, nghỉ thai sản, nghỉ không lương... Người quản lý có thể dễ dàng theo dõi và tiết kiệm thời gian phê duyệt các yêu cầu nghỉ phép từ nhân viên. Nhờ tính năng tổng hợp tất cả đơn trong một trang tổng quan duy nhất, với mọi thông tin cần thiết để phê duyệt đơn xin nghỉ phép ngay lập tức.

Tính toán số ngày nghỉ phép

Hệ thống có khả năng tự động tính toán số ngày nghỉ phép còn lại của nhân viên dựa trên quy định của công ty, các ngày nghỉ lễ và các điều khoản khác.

Quản lý lịch trình nghỉ phép

Module cung cấp chức năng quản lý lịch trình nghỉ phép cho toàn bộ nhân viên, giúp người quản lý dễ dàng xem xét tình hình nghỉ phép của nhân viên và điều chỉnh lịch trình làm việc một cách linh hoạt.

Thống kê và báo cáo

Hệ thống cung cấp các công cụ thống kê và báo cáo về tình hình nghỉ phép của nhân viên, từ đó giúp người quản lý đánh giá hiệu suất và tạo ra các chiến lược quản lý nhân sự hiệu quả hơn.

Đăng ký nhận ngay demo phần mềm RunERP miễn phí