Module Quản lý tuyển dụng của phần mềm RunERP

Đây là module quan trọng trong hệ thống quản lý doanh nghiệp giúp tổ chức quản lý quá trình tuyển dụng nhân sự một cách hiệu quả và tiết kiệm thời gian. Module này cung cấp các công cụ để quản lý thông tin ứng viên, tạo và quản lý các vị trí công việc, theo dõi quá trình phỏng vấn, và quản lý hồ sơ ứng viên. Với Module Tuyển dụng, doanh nghiệp có thể tối ưu hóa quá trình tuyển dụng, nhanh chóng xác định ứng viên phù hợp, và tăng cường trải nghiệm của ứng viên trong quá trình tuyển dụng.


Contact Us

Tính năng quản lý tuyển dụng nổi bật của RunERP 

Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng 

- Tạo thông tin vị trí công việc cần tuyển dụng, bao gồm miêu tả công việc, yêu cầu ứng viên và điều kiện cần thiết...

- Theo dõi mọi bài tuyển dụng, ứng viên và các hoạt động đã lên lịch. 

- Mọi số liệu cho mỗi công việc được hiển thị rõ ràng trên trang tổng quan Tuyển dụng.

Trực quan hoá chu trình tuyển dụng

- Theo dõi toàn bộ quá trình tuyển dụng từ khi ứng viên nộp hồ sơ đến khi kết thúc quá trình phỏng vấn và quyết định tuyển dụng. 

- Sắp xếp ứng viên theo hệ thống, theo giai đoạn tuyển dụng. 

- Dễ dàng kéo và thả thẻ ứng viên để nhanh chóng thay đổi vị trí của họ trong chu trình.

Quản lý thông tin ứng viên

- Cho phép người dùng lưu trữ và quản lý thông tin chi tiết về ứng viên, bao gồm hồ sơ, kỹ năng, kinh nghiệm làm việc và thông tin liên hệ.

- Nhập liệu tự động = giảm đánh máy. Hỗ trợ tự động nhập và thêm thông tin ứng viên vào đơn ứng tuyển. 

- Đính kèm CV, thư ứng tuyển và bất kỳ tài liệu nào khác vào thẻ của ứng viên và được quản lý trong ứng dụng Tài liệu.

Lên lịch phỏng vấn

- Module cung cấp công cụ để lên lịch phỏng vấn với ứng viên theo lịch trình và thông báo cho các bên liên quan. 

- Ứng viên được phép lên lịch phỏng vấn online và có thể chọn thời gian phù hợp nhất với họ.   

- Tính năng tích hợp lịch giúp mọi người luôn được cập nhật thông tin để tránh trường hợp đặt lịch trùng nhau.

Báo cáo và thống kê

- Có thể tạo các báo cáo về quá trình tuyển dụng nhằm đánh giá hiệu suất và tìm kiếm cải thiện trong quá trình tuyển dụng.

- Xem tất cả các số liệu thống kê: kênh nào đang thu hút nhiều ứng viên nhất, chu trình đang tiến triển như thế nào, và mọi thứ được quản lý ra sao. 

- Cung cấp thông tin về các chiến thuật tuyển dụng giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quá trình tuyển dụng của mình.

Đăng ký nhận ngay demo phần mềm RunERP miễn phí