Quản lý barcode

Quản lý bằng mã vạch cho phép người dùng gán mã vạch cho từng sản phẩm và danh mục sản phẩm, đồng thời theo dõi chuyển động hàng tồn kho bằng cách sử dụng các mã vạch đó. Bằng cách kết nối máy quét mã vạch, một số quy trình kiểm kê nhất định có thể được kích hoạt bằng cách quét mã vạch.

Cài đặt

Thiết lập máy quét mã vạch của bạn

Kích hoạt mã vạch trong Odoo

Vận hành

Áp dụng điều chỉnh hàng tồn kho bằng mã vạch

Xử lý việc nhận và giao hàng bằng mã vạch

Tạo và xử lý chuyển khoản bằng mã vạch

Tổng quan

Danh pháp mã vạch GS1

Cách sử dụng mã vạch GS1

Liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất

Liên hệ hỗ trợĐặt lịch hẹn