Xác nhận đơn hàng bằng chữ ký điện tử

Ứng dụng Odoo Sales cung cấp cho khách hàng khả năng xác nhận đơn hàng, thông qua chữ ký trực tuyến, trực tiếp trên đơn bán hàng. Sau khi đơn đặt hàng được khách hàng ký điện tử, nhân viên bán hàng kèm theo đơn đặt hàng sẽ được thông báo ngay lập tức rằng đơn hàng đã được xác nhận.

Kích hoạt tính năng chữ ký online

 Để khách hàng xác nhận đơn hàng bằng chữ ký trực tuyến, tính năng Chữ ký trực tuyến phải được kích hoạt.


Để kích hoạt tính năng Chữ ký trực tuyến, hãy đi tới ứng dụng Bán hàng ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt, cuộn đến tiêu đề Báo giá & Đơn hàng và kích hoạt tính năng Chữ ký trực tuyến bằng cách chọn hộp bên cạnh.

Sau đó, nhấp vào nút Lưu ở góc trên bên trái.

Khi làm mẫu báo giá, tính năng chữ ký trực tuyến là tùy chọn Chữ ký, nằm ở trường Xác nhận trực tuyến của mẫu báo giá.

Trên các báo giá tiêu chuẩn, tính năng chữ ký trực tuyến là tùy chọn Chữ ký, nằm trong tab Thông tin Khác của mẫu báo giá.


Xác nhận đơn hàng bằng chữ ký online

Khi khách hàng truy cập báo giá trực tuyến thông qua cổng thông tin khách hàng của họ, sẽ có nút Ký & Thanh toán trực tiếp trên báo giá.

Khi nhấp vào, cửa sổ bật lên Xác thực đơn hàng sẽ xuất hiện. Trong cửa sổ bật lên này, trường Tên đầy đủ được tự động điền dựa trên thông tin liên hệ trong cơ sở dữ liệu.

Sau đó, khách hàng có tùy chọn nhập chữ ký trực tuyến với bất kỳ tùy chọn nào sau đây: Tự động, Vẽ hoặc Tải.


Tự động cho phép Odoo tự động tạo chữ ký trực tuyến dựa trên thông tin trong trường Tên đầy đủ. Draw cho phép khách hàng sử dụng con trỏ để tạo chữ ký tùy chỉnh trực tiếp trên cửa sổ bật lên. Và Load cho phép khách hàng tải lên tệp chữ ký đã tạo trước đó từ máy tính của họ.


Sau khi khách hàng chọn bất kỳ tùy chọn chữ ký nào trong ba tùy chọn được đề cập trước đó (Tự động, Vẽ hoặc Tải), họ sẽ nhấp vào nút Chấp nhận & Ký.


Khi nhấp vào Chấp nhận & Ký, các tùy chọn phương thức thanh toán khác nhau sẽ có sẵn để họ lựa chọn (nếu tùy chọn thanh toán trực tuyến áp dụng cho báo giá này).


Sau đó, khi báo giá được thanh toán và xác nhận, lệnh giao hàng sẽ tự động được tạo (nếu ứng dụng Odoo Inventory được cài đặt).

Liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất

Liên hệ hỗ trợ Đặt lịch hẹn