Theo dõi khách hàng tiềm năng qua website

Theo dõi các trang trên trang web của bạn sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin hơn về sở thích của khách truy cập trang web của bạn.


Mỗi trang được theo dõi mà họ truy cập sẽ được ghi lại vào khách hàng tiềm năng/cơ hội của bạn nếu họ sử dụng biểu mẫu liên hệ trên trang web của bạn.

Cấu hình

Để sử dụng tính năng này, hãy cài đặt mô-đun chấm điểm khách hàng tiềm năng miễn phí trong trang Ứng dụng của bạn (chỉ có trong Odoo Enterprise).


Theo dõi một trang web

Chuyển đến bất kỳ trang tĩnh nào bạn muốn theo dõi trên trang web của mình và trong tab Quảng cáo, bạn sẽ tìm thấy Tối ưu hóa SEO

 Ở đó bạn sẽ thấy hộp kiểm Theo dõi trang để theo dõi trang này.

Xem thống kê các khách hàng truy cập

Giờ đây, mỗi khi khách hàng tiềm năng được tạo từ biểu mẫu liên hệ, nó sẽ theo dõi các trang mà khách truy cập đó đã truy cập. Bạn có hai cách để xem các trang đó, ở góc trên cùng bên phải của khách hàng tiềm năng/cơ hội, bạn có thể thấy nút Lượt xem trang nhưng cũng ở phía dưới, bạn sẽ thấy chúng trong cuộc trò chuyện.


Cả hai sẽ cập nhật nếu người xem quay lại trang web của bạn và truy cập nhiều trang hơn.

Tính năng này sẽ không lặp lại nhiều lần xem cùng một trang trong cuộc trò chuyện.


Khách hàng của bạn sẽ không thể giữ bất kỳ bí mật nào với bạn nữa!

Liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất

Liên hệ hỗ trợ Đặt lịch hẹn