Thanh toán trực tuyến

Ứng dụng Bán hàng Odoo cung cấp cho khách hàng khả năng xác nhận đơn hàng, thông qua thanh toán trực tuyến, trực tiếp trên đơn bán hàng. Khi đơn đặt hàng được khách hàng thanh toán điện tử, nhân viên bán hàng kèm theo đơn đặt hàng sẽ được thông báo ngay lập tức rằng đơn hàng đã được xác nhận.

Kích hoạt thanh toán trực tuyến

Để khách hàng xác nhận đơn hàng bằng thanh toán trực tuyến, cài đặt Thanh toán trực tuyến phải được kích hoạt.


Để kích hoạt tính năng Thanh toán trực tuyến, hãy đi tới ứng dụng Bán hàng ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt, cuộn đến tiêu đề Báo giá & Đơn hàng, chọn hộp bên cạnh tính năng Thanh toán trực tuyến và nhấp vào Lưu.

Bên dưới tùy chọn Thanh toán trực tuyến trên trang Cài đặt bán hàng, có trường Hiệu lực báo giá mặc định. Trong trường này, có tùy chọn thêm số ngày cụ thể để báo giá vẫn hợp lệ theo mặc định.


Để bật tính năng này trên báo giá tiêu chuẩn, hãy nhấp vào hộp kiểm cho tùy chọn Tính năng thanh toán, nằm trong trường Xác nhận trực tuyến, trên tab Thông tin khác.

Để bật tính năng này trên mẫu báo giá, hãy nhấp vào hộp kiểm cho tùy chọn Tính năng thanh toán, nằm trong trường Xác nhận trực tuyến của biểu mẫu mẫu báo giá.


Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán

Sau khi kích hoạt tính năng Thanh toán Trực tuyến, một liên kết để định cấu hình Nhà cung cấp Thanh toán sẽ xuất hiện bên dưới tính năng đó.


Nhấp vào liên kết đó sẽ hiển thị một trang Nhà cung cấp thanh toán riêng, trong đó có thể bật, tùy chỉnh và xuất bản nhiều nhà cung cấp thanh toán khác nhau.

Đăng ký thanh toán

Sau khi mở báo giá trong cổng thông tin khách hàng, khách hàng có thể nhấp vào Chấp nhận & Thanh toán để xác nhận đơn hàng bằng thanh toán trực tuyến.


Sau khi nhấp vào Chấp nhận & Thanh toán, khách hàng sẽ thấy cửa sổ bật lên Xác thực đơn hàng chứa các tùy chọn khác nhau để họ thực hiện thanh toán trực tuyến, trong phần Thanh toán bằng.


Odoo sẽ chỉ cung cấp các tùy chọn thanh toán trên cửa sổ bật lên Xác thực đơn hàng đã được xuất bản và định cấu hình trên trang Nhà cung cấp thanh toán.

Sau khi khách hàng chọn phương thức thanh toán mong muốn, họ sẽ nhấp vào nút Thanh toán trên cửa sổ bật lên để xác nhận đơn hàng. Odoo sẽ thông báo ngay cho nhân viên bán hàng được chỉ định khi xác nhận đơn hàng bằng khoản thanh toán trực tuyến.Liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất

Liên hệ hỗ trợ Đặt lịch hẹn