Sản phẩm tùy chọn

Việc sử dụng các sản phẩm tùy chọn là một chiến lược tiếp thị liên quan đến việc bán kèm các sản phẩm cùng với sản phẩm cốt lõi. Mục đích là cung cấp các sản phẩm hữu ích và có liên quan cho khách hàng, điều này có thể giúp tăng doanh số bán hàng.


Ví dụ: nếu khách hàng muốn mua ô tô, họ cũng có quyền lựa chọn đặt ghế mát-xa hoặc bỏ qua lời đề nghị và chỉ cần mua ô tô. Việc đưa ra lựa chọn mua các sản phẩm tùy chọn sẽ nâng cao trải nghiệm của khách hàng.

Sản phẩm tùy chọn trên báo giá

Với ứng dụng Bán hàng Odoo, có thể thêm hoặc sửa đổi các sản phẩm tùy chọn trực tiếp trên báo giá bằng cách điều hướng đến tab Sản phẩm tùy chọn trên biểu mẫu báo giá.

Để thêm (các) sản phẩm tùy chọn vào báo giá, hãy nhấp vào Thêm sản phẩm trong tab Sản phẩm tùy chọn của báo giá. Làm như vậy sẽ hiển thị một trường trống trong cột Sản phẩm.


Khi nhấp vào, menu thả xuống có các sản phẩm từ cơ sở dữ liệu sẽ xuất hiện. Chọn sản phẩm mong muốn từ menu thả xuống để thêm sản phẩm đó làm sản phẩm tùy chọn vào mẫu báo giá.

Nếu sản phẩm mong muốn không hiển thị dễ dàng, hãy nhập tên của sản phẩm mong muốn vào trường và tùy chọn sẽ xuất hiện trong menu thả xuống. Sau đó, chọn sản phẩm mong muốn để thêm vào báo giá.

Khi thêm một sản phẩm, Số lượng mặc định là 1 nhưng có thể chỉnh sửa bất kỳ lúc nào.

Để xóa bất kỳ chi tiết đơn hàng nào khỏi tab Sản phẩm tùy chọn, hãy nhấp vào biểu tượng 🗑️ (thùng rác).


Nhấp vào nút Xem trước, nằm ở góc trên bên trái của báo giá, để hiển thị bản xem trước của báo giá mà khách hàng sẽ nhận được qua email, cùng với các sản phẩm tùy chọn mà họ có thể thêm vào đơn đặt hàng của mình, nằm trong phần Tùy chọn.

Khách hàng có thể thêm các sản phẩm tùy chọn khác nhau vào đơn đặt hàng bằng cách nhấp vào biểu tượng 🛒 (giỏ hàng), nằm ở bên phải dòng sản phẩm tùy chọn.


Nếu khách hàng chọn các sản phẩm tùy chọn, những sản phẩm này sẽ tự động được thêm vào báo giá do nhân viên bán hàng quản lý.


Khi khách hàng thêm (các) sản phẩm tùy chọn vào đơn hàng, nhân viên bán hàng sẽ được thông báo ngay lập tức về thay đổi, cùng với bất kỳ thay đổi nào khác mà khách hàng thực hiện đối với đơn hàng. Điều này cho phép nhân viên bán hàng luôn cập nhật mọi thứ liên quan đến đơn hàng trong phần phụ trợ của ứng dụng Bán hàng.

Sản phẩm tùy chọn trong mẫu báo giá

Hãy nhớ xem lại tài liệu về Mẫu báo giá để hiểu rõ hơn cách hoạt động của mẫu báo giá trước khi đọc thông tin sau.

Đối với các mẫu báo giá, giống như một mẫu báo giá thông thường, cũng có tab Sản phẩm tùy chọn, trong đó các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan có thể được thêm vào mẫu báo giá.


Để thêm sản phẩm tùy chọn vào mẫu báo giá, hãy điều hướng đến Ứng dụng bán hàng ‣ Cấu hình ‣ Mẫu báo giá. Sau đó, chọn mẫu báo giá hiện có để chỉnh sửa hoặc tạo mẫu báo giá mới bằng cách nhấp vào Mới.


Trên biểu mẫu mẫu báo giá, nhấp vào tab Sản phẩm tùy chọn. Trong tab Sản phẩm tùy chọn, nhấp vào Thêm dòng và chọn sản phẩm mong muốn để thêm làm sản phẩm tùy chọn vào mẫu báo giá.


Theo mặc định, các sản phẩm được thêm vào tab Sản phẩm tùy chọn sẽ xuất hiện trong báo giá bất cứ khi nào mẫu báo giá cụ thể đó được sử dụng. Những sản phẩm này có thể được loại bỏ và có thể thêm các sản phẩm bổ sung trước khi báo giá được gửi cho khách hàng.

Tốt nhất là cung cấp các sản phẩm tùy chọn nhằm khuyến khích khách hàng thêm các mặt hàng bổ sung vào đơn đặt hàng của họ hoặc lôi kéo họ mua phiên bản đắt tiền hơn của sản phẩm đã chọn ban đầu.


Ví dụ: nếu khách hàng mua một chiếc ghế gỗ, một số sản phẩm tùy chọn có thể là: bảo hành cho chiếc ghế đó và/hoặc ghế gỗ có ghế da.

Không có giới hạn về số lượng sản phẩm tùy chọn có thể được thêm vào mẫu báo giá.

Liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất

Liên hệ hỗ trợ Đặt lịch hẹn