Quản lý nhiều đội nhóm kinh doanh

Sử dụng tính năng Nhóm bán hàng để quản lý một số nhóm bán hàng, bộ phận hoặc kênh, mỗi nhóm có quy trình bán hàng riêng.

Tạo một team kinh doanh mới

Để tạo nhóm bán hàng mới, hãy đi tới CRM ‣ Cấu hình ‣ Nhóm bán hàng, sau đó nhấp vào Tạo.

Trên trang tạo, đặt Bí danh Email để tự động tạo khách hàng tiềm năng/cơ hội cho nhóm bán hàng này mỗi khi có thư được gửi đến địa chỉ email duy nhất đó. Chọn chấp nhận email từ Mọi người, Đối tác được xác thực hoặc Chỉ người theo dõi.

Đặt Mục tiêu lập hóa đơn nếu nhóm này có mục tiêu doanh thu hàng tháng cụ thể. Đặt Miền để chỉ định khách hàng tiềm năng/cơ hội cho nhóm bán hàng này dựa trên các bộ lọc cụ thể, chẳng hạn như quốc gia, ngôn ngữ hoặc chiến dịch.

Thêm thành viên vào team kinh doanh

Để thêm thành viên nhóm, hãy nhấp vào Thêm trong tab Thành viên khi chỉnh sửa trang cấu hình của nhóm bán hàng. Chọn nhân viên bán hàng từ menu thả xuống hoặc tạo nhân viên bán hàng mới. Đặt số lượng khách hàng tiềm năng tối đa có thể được chỉ định cho nhân viên bán hàng này trong khoảng thời gian 30 ngày để đảm bảo rằng họ không làm việc quá sức.Báo cáo của các team kinh doanh

Để xem bảng điều khiển của nhóm bán hàng, hãy đi tới CRM ‣ Bán hàng ‣ Nhóm. Người dùng Odoo sẽ thấy bất kỳ nhóm nào mà họ tham gia dưới dạng các ô bảng điều khiển.

Mỗi ô cung cấp thông tin tổng quan về các cơ hội mở, báo giá, đơn đặt hàng và doanh thu dự kiến của nhóm bán hàng, cũng như biểu đồ thanh về các cơ hội mới mỗi tuần và thanh tiến trình lập hóa đơn.

Nhấp vào ba dấu chấm ở góc ô để mở menu điều hướng cho phép người dùng xem nhanh tài liệu hoặc báo cáo, tạo báo giá hoặc cơ hội mới, chọn màu cho nhóm này hoặc truy cập trang cấu hình của nhóm.Liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất

Liên hệ hỗ trợ Đặt lịch hẹn