CRM

Odoo CRM giúp bạn tổ chức các hoạt động bán hàng của mình: theo dõi khách hàng tiềm năng, chốt cơ hội và nhận dự báo chính xác. Sắp xếp các cơ hội theo quy trình và quản lý các hoạt động hàng ngày của bạn bằng các cuộc họp và hoạt động tiếp theo.

Quản lý pipeline

Các hoạt động

Quản lý cơ hội bị mất

Nhiều đội bán hàng

Thu thập tiềm năng

Chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành cơ hội

Tạo khách hàng tiềm năng/cơ hội

Tạo và gửi báo giá

Khai thác chì

Theo dõi tiềm năng

Theo dõi các chuyến thăm khách hàng tiềm năng của bạn

Chỉ định khách hàng tiềm năng bằng cách tính điểm khách hàng tiềm năng dự đoán