Mẫu báo giá

Trong Odoo Sales, nhân viên bán hàng có khả năng tạo các mẫu báo giá có thể sử dụng lại cho các sản phẩm hoặc dịch vụ phổ biến mà doanh nghiệp cung cấp.


Bằng cách sử dụng các mẫu này, báo giá có thể được điều chỉnh và gửi cho khách hàng với tốc độ nhanh hơn nhiều mà không cần phải tạo báo giá mới từ đầu mỗi khi đàm phán bán hàng diễn ra.

Tùy chỉnh

Bắt đầu bằng cách kích hoạt cài đặt trong ứng dụng Bán hàng ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt và cuộn đến tiêu đề Báo giá & Đơn hàng.


Trong phần đó, hãy chọn hộp bên cạnh tùy chọn Mẫu báo giá. Làm như vậy sẽ hiển thị trường Mẫu mặc định mới, trong đó mẫu báo giá mặc định có thể được chọn từ menu thả xuống.

Ngoài ra, khi kích hoạt tính năng Mẫu báo giá, một liên kết ➡️ Mẫu báo giá nội bộ sẽ xuất hiện bên dưới trường Mẫu mặc định.


Nhấp vào liên kết đó sẽ hiển thị trang Mẫu báo giá, từ đó các mẫu có thể được tạo, xem và chỉnh sửa.


Trước khi rời khỏi trang Cài đặt, đừng quên nhấp vào nút Lưu để lưu tất cả các thay đổi được thực hiện trong phiên.

Tạo mẫu báo giá

Nhấp vào liên kết Mẫu báo giá trên trang Cài đặt hoặc điều hướng đến ứng dụng Bán hàng ‣ Cấu hình ‣ Mẫu báo giá. Cả hai tùy chọn đều hiển thị trang Mẫu báo giá, nơi có thể tạo, xem và chỉnh sửa các mẫu báo giá.

Để tạo mẫu báo giá mới, hãy nhấp vào nút Mới, nằm ở góc trên bên trái. Làm như vậy sẽ hiển thị một mẫu báo giá trống có thể được tùy chỉnh theo một số cách.

Bắt đầu bằng cách nhập tên cho mẫu vào trường Mẫu báo giá.


Sau đó, trong trường Hiệu lực của Báo giá, chỉ định số ngày mà mẫu báo giá sẽ có hiệu lực hoặc để trường này ở mức 0 mặc định để giữ cho mẫu có hiệu lực vô thời hạn.


Tiếp theo, trong trường Thư xác nhận, nhấp vào trường trống để hiển thị menu thả xuống. Từ menu thả xuống, chọn mẫu email được cấu hình sẵn để gửi cho khách hàng sau khi xác nhận đơn hàng.


Để tạo mẫu email mới trực tiếp từ trường Thư xác nhận, hãy bắt đầu nhập tên của mẫu email mới vào trường và chọn: Tạo hoặc Tạo và chỉnh sửa… từ menu thả xuống xuất hiện.


Việc chọn Tạo sẽ tạo mẫu email, mẫu này có thể chỉnh sửa sau.


Việc chọn Tạo và chỉnh sửa… sẽ tạo mẫu email và một cửa sổ bật lên Tạo Thư xác nhận sẽ xuất hiện, trong đó mẫu email có thể được tùy chỉnh và định cấu hình ngay lập tức.

Khi mọi sửa đổi hoàn tất, nhấp vào Lưu & Đóng để lưu mẫu email và quay lại mẫu báo giá.

Nếu làm việc trong môi trường nhiều công ty, hãy sử dụng trường Công ty để chỉ định công ty nào áp dụng mẫu báo giá này.


Nếu nhật ký được đặt trong trường Nhật ký lập hóa đơn, tất cả các đơn đặt hàng có mẫu này sẽ lập hóa đơn trong nhật ký được chỉ định đó. Nếu không có nhật ký nào được đặt trong trường này thì nhật ký bán hàng có thứ tự thấp nhất sẽ được sử dụng.


Nếu tính năng Chữ ký trực tuyến và/hoặc Thanh toán trực tuyến được kích hoạt trong Cài đặt (Ứng dụng bán hàng ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt), các tùy chọn đó sẽ có sẵn trên các mẫu báo giá.


Đánh dấu vào ô bên cạnh Chữ ký trực tuyến để yêu cầu chữ ký trực tuyến từ khách hàng nhằm xác nhận đơn hàng.


Đánh dấu vào ô bên cạnh Thanh toán trực tuyến để yêu cầu khách hàng thanh toán trực tuyến nhằm xác nhận đơn hàng. Khi Thanh toán Trực tuyến được chọn, một trường phần trăm mới sẽ xuất hiện, trong đó có thể nhập phần trăm thanh toán cụ thể.


Cả hai tùy chọn Chữ ký trực tuyếnThanh toán trực tuyến đều có thể được kích hoạt đồng thời, trong trường hợp đó khách hàng phải cung cấp cả chữ ký và thanh toán để xác nhận đơn hàng.


Trong trường Kế hoạch định kỳ, hãy chọn từ nhiều khoảng thời gian được định cấu hình trước (ví dụ: Hàng tháng, Hàng quý, v.v.) để chỉ định tần suất xuất hiện của mẫu báo giá này.


Trường Gói định kỳ chỉ áp dụng cho các gói đăng ký. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu về gói đăng ký.

Các dòng báo giá

Trong tab Dòng báo giá, bạn có thể thêm sản phẩm vào mẫu báo giá bằng cách nhấp vào Thêm sản phẩm, sắp xếp bằng cách nhấp vào Thêm phần (và kéo/thả tiêu đề phần) và giải thích thêm bằng thông tin tùy ý (chẳng hạn như chi tiết bảo hành, điều khoản, v.v.). ) bằng cách nhấp vào Thêm ghi chú.


Để thêm sản phẩm vào mẫu báo giá, hãy nhấp vào Thêm sản phẩm trong tab Dòng báo giá của biểu mẫu mẫu báo giá. Làm như vậy sẽ hiển thị một trường trống trong cột Sản phẩm.


Khi nhấp vào, menu thả xuống với các sản phẩm hiện có trong cơ sở dữ liệu sẽ xuất hiện. Chọn sản phẩm mong muốn từ menu thả xuống để thêm vào mẫu báo giá.

Nếu sản phẩm mong muốn không hiển thị dễ dàng, hãy nhập tên của sản phẩm mong muốn vào trường Sản phẩm và tùy chọn sẽ xuất hiện trong menu thả xuống. Bạn cũng có thể tìm thấy sản phẩm bằng cách nhấp vào Tìm kiếm thêm… từ menu thả xuống.

Khi một sản phẩm được thêm vào mẫu báo giá, Số lượng mặc định là 1 nhưng có thể chỉnh sửa bất kỳ lúc nào.

Sau đó, kéo thả sản phẩm đến vị trí mong muốn thông qua biểu tượng sáu ô vuông nằm bên trái từng mục hàng.


Để thêm một phần đóng vai trò là tiêu đề để sắp xếp các dòng của đơn đặt hàng, hãy nhấp vào Thêm phần trong tab Dòng. Khi nhấp vào, một trường trống sẽ xuất hiện trong đó có thể nhập tên mong muốn của phần. Khi tên đã được nhập, nhấp chuột đi để bảo đảm tên phần.


Sau đó, kéo và thả tên mục vào vị trí mong muốn thông qua biểu tượng sáu ô vuông nằm ở bên trái của mỗi mục hàng.


Để thêm ghi chú xuất hiện dưới dạng một đoạn văn bản cho khách hàng trên báo giá, hãy nhấp vào Thêm ghi chú trong tab Dòng. Khi nhấp vào, một trường trống sẽ xuất hiện trong đó bạn có thể nhập ghi chú mong muốn. Khi ghi chú đã được nhập, nhấp chuột đi để bảo mật ghi chú.


Sau đó, kéo và thả ghi chú đến vị trí mong muốn thông qua biểu tượng sáu ô vuông.


Để xóa bất kỳ chi tiết đơn hàng nào khỏi tab Dòng (sản phẩm, phần và/hoặc ghi chú), hãy nhấp vào biểu tượng 🗑️ (thùng rác) ở phía ngoài cùng bên phải của dòng.

Tab sản phẩm tùy chọn

Việc sử dụng các sản phẩm tùy chọn là một chiến lược tiếp thị liên quan đến việc bán kèm các sản phẩm cùng với sản phẩm cốt lõi. Mục đích là cung cấp các sản phẩm hữu ích và có liên quan cho khách hàng, điều này có thể giúp tăng doanh số bán hàng.


Ví dụ: nếu khách hàng muốn mua ô tô, họ cũng có quyền lựa chọn đặt ghế mát-xa hoặc bỏ qua lời đề nghị và chỉ cần mua ô tô. Việc đưa ra lựa chọn mua các sản phẩm tùy chọn sẽ nâng cao trải nghiệm của khách hàng.


Các sản phẩm tùy chọn xuất hiện dưới dạng một phần ở cuối đơn đặt hàng và trang Thương mại điện tử. Khách hàng có thể tự thêm chúng ngay vào đơn đặt hàng trực tuyến của mình nếu muốn.

Trong tab Sản phẩm tùy chọn, Thêm một dòng cho từng sản phẩm bán chéo liên quan đến các mặt hàng ban đầu trong tab Dòng, nếu có. Các sản phẩm được thêm vào ở đây sẽ bổ sung một cách lý tưởng cho sản phẩm ban đầu như một giá trị gia tăng cho người mua tiềm năng.


Nhấp vào Thêm dòng sẽ hiển thị trường trống trong cột Sản phẩm.


Khi nhấp vào, menu thả xuống có các sản phẩm từ cơ sở dữ liệu sẽ xuất hiện. Chọn sản phẩm mong muốn từ menu thả xuống để thêm sản phẩm đó làm sản phẩm tùy chọn vào mẫu báo giá.


Để xóa bất kỳ chi tiết đơn hàng nào khỏi tab Sản phẩm tùy chọn, hãy nhấp vào biểu tượng 🗑️ (thùng rác).

Tùy chọn sản phẩm không bắt buộc phải có để tạo giá báo mẫu.

Tab điều khoản thương mại

Tab Điều khoản & Điều kiện cung cấp cơ hội thêm các điều khoản và điều kiện vào mẫu báo giá. Để thêm các điều khoản và điều kiện, chỉ cần nhập (hoặc sao chép/dán) các điều khoản và điều kiện mong muốn vào tab này.

Không cần phải có các điều khoản và điều kiện để tạo mẫu báo giá.

Tab tạo PDF

Tab Trình tạo trích dẫn PDF cung cấp các tùy chọn để soạn báo giá hấp dẫn, có nhiều thông tin hơn và các yếu tố trực quan đẹp mắt, để làm nổi bật các sản phẩm và/hoặc dịch vụ.


Để tải lên trang Header và Footer của khách hàng, hãy nhấp vào biểu tượng ✏️ (bút chì) ở bên phải các trang tương ứng. Nhấp vào biểu tượng 🗑️ (thùng rác) để xóa tệp PDF đã tải lên.

Sử dụng mẫu báo giá

Khi tạo báo giá (Ứng dụng bán hàng ‣ Mới), hãy chọn mẫu được định cấu hình sẵn trong trường Mẫu báo giá.

Để xem những gì khách hàng sẽ thấy, hãy nhấp vào nút Xem trước ở đầu trang để xem mẫu báo giá xuất hiện như thế nào ở giao diện người dùng của trang web thông qua cổng thông tin khách hàng của Odoo.Thiết kế mẫu báo giá sử dụng phương pháp và chức năng tương tự với các khối xây dựng thiết kế giống như thiết kế trang web điển hình với Trang web Odoo. Hãy nhớ xem tài liệu về Trang web để tìm hiểu thêm.

Khi tất cả các khối và tùy chỉnh đã hoàn tất, hãy nhấp vào nút Lưu để đặt các cấu hình đó vào đúng vị trí.


Ngoài ra còn có một biểu ngữ màu xanh lam ở đầu thiết kế mẫu báo giá kèm theo liên kết để nhanh chóng quay lại chế độ Quay lại chỉnh sửa. Khi được nhấp vào, Odoo sẽ quay lại biểu mẫu báo giá ở phần cuối của ứng dụng Bán hàng.

Liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất

Liên hệ hỗ trợ Đặt lịch hẹn