Lập hóa đơn theo số lượng hàng đã giao

Các chính sách kinh doanh khác nhau có thể yêu cầu các tùy chọn lập hóa đơn khác nhau:


Quy tắc Hóa đơn được đặt hàng được sử dụng làm chế độ mặc định trong Bán hàng Odoo, có nghĩa là khách hàng sẽ được lập hóa đơn sau khi đơn đặt hàng được xác nhận.


Quy tắc Hóa đơn về những gì được giao sẽ lập hoá đơn cho khách hàng sau khi việc giao hàng hoàn tất. Quy tắc này thường được sử dụng cho các doanh nghiệp bán nguyên liệu, chất lỏng hoặc thực phẩm với số lượng lớn. Trong những trường hợp này, số lượng đặt hàng có thể hơi khác so với số lượng được giao, do đó nên lập hóa đơn cho số lượng thực tế được giao.


Việc có thể có các tùy chọn lập hóa đơn khác nhau mang lại sự linh hoạt hơn.

Chính sách hóa đơn

Để kích hoạt các tính năng chính sách lập hóa đơn cần thiết, hãy đi tới Ứng dụng bán hàng ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt và trong tiêu đề Lập hóa đơn, chọn quy tắc Chính sách lập hóa đơn: Lập hóa đơn cho những gì được đặt hàng hoặc Lập hóa đơn cho những gì được giao.


Nếu quy tắc Hóa đơn được giao được chọn thì không thể kích hoạt tính năng Hóa đơn tự động để tự động tạo hóa đơn khi thanh toán trực tuyến được xác nhận.

Chính sách hóa đơn theo sản phẩm

Trên bất kỳ trang sản phẩm nào, thông qua ứng dụng Bán hàng ‣ Sản phẩm ‣ Bảng điều khiển sản phẩm, hãy tìm tùy chọn Chính sách lập hoá đơn nằm trong tab Thông tin chung. Nó có thể được thay đổi bằng tay bằng cách sử dụng menu thả xuống.


Ảnh hưởng đến quá trình bán hàng

Trong Bán hàng Odoo, quy trình bán hàng cơ bản bắt đầu bằng việc tạo báo giá. Sau đó, báo giá đó sẽ được gửi tới khách hàng. Tiếp theo, nó cần được xác nhận để biến báo giá thành đơn đặt hàng. Điều này lần lượt tạo ra một hóa đơn.


Sau đây là bảng phân tích mức độ ảnh hưởng của các quy tắc chính sách lập hoá đơn đến luồng bán hàng nói trên:


Lập hóa đơn cho những gì được đặt hàng: Không ảnh hưởng đến luồng bán hàng cơ bản. Hóa đơn được tạo ngay sau khi việc bán hàng được xác nhận.


Lập hóa đơn những gì đã giao: Tác động nhỏ đến luồng bán hàng vì số lượng đã giao cần phải được nhập thủ công vào đơn bán hàng. Hoặc có thể cài đặt và sử dụng ứng dụng Hàng tồn kho để xác nhận số lượng đã giao trước khi tạo hóa đơn bằng ứng dụng Bán hàng.

Nếu người dùng cố gắng tạo hóa đơn mà không xác thực số lượng đã giao, thông báo lỗi sau sẽ xuất hiện: Không có dòng lập hóa đơn. Nếu sản phẩm có chính sách lập hoá đơn Số lượng đã giao, vui lòng đảm bảo rằng số lượng đã được giao.Sau khi báo giá được xác nhận và trạng thái thay đổi từ Báo giá được gửi sang Đơn đặt hàng, số lượng đã giao và số lượng đã lập hóa đơn sẽ có sẵn để xem, trực tiếp từ đơn đặt hàng. Điều này đúng cho cả hai tùy chọn quy tắc chính sách lập hóa đơn.

Odoo tự động thêm số lượng vào hóa đơn, cả Đã giao và Đã lập hóa đơn, ngay cả khi giao hàng một phần, khi báo giá được xác nhận.

Finally, there are a few different options to create an invoice: Regular invoice, Down payment (percentage) or Down payment (fixed amount).

Liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất

Liên hệ hỗ trợ Đặt lịch hẹn