Lập hóa đơn theo giai đoạn dự án

Lập hóa đơn dựa trên các mốc quan trọng của dự án có thể được sử dụng cho các dự án đắt tiền hoặc quy mô lớn. Chuỗi các mốc quan trọng trong một dự án thể hiện một trình tự công việc rõ ràng chắc chắn sẽ dẫn đến việc hoàn thành dự án và/hoặc hợp đồng.


Phương pháp lập hoá đơn này đảm bảo công ty có được dòng tiền ổn định trong suốt thời gian thực hiện dự án. Khách hàng có thể theo dõi chặt chẽ từng giai đoạn phát triển của dự án khi nó diễn ra, ngoài việc thanh toán một hóa đơn lớn thành nhiều đợt, thay vì tất cả cùng một lúc.

Tạo các sản phẩm theo giai đoạn

Trong Odoo, mỗi mốc quan trọng của dự án được coi là một sản phẩm riêng lẻ.


Để tạo và/hoặc định cấu hình sản phẩm hoạt động như thế này, trước tiên hãy điều hướng đến ứng dụng Bán hàng ‣ Sản phẩm ‣ Sản phẩm. Sau đó, nhấp vào sản phẩm hoặc tạo sản phẩm mới bằng cách nhấp vào Mới.


Tùy chọn lập hóa đơn dựa trên các mốc quan trọng chỉ khả dụng cho một số loại sản phẩm nhất định.


Trên biểu mẫu sản phẩm, trong tab Thông tin chung, trường Loại sản phẩm phải được đặt trên bất kỳ tùy chọn nào sau đây: Dịch vụ, Vé sự kiện, Gian hàng sự kiện hoặc Khóa học.

Với bất kỳ tùy chọn Loại sản phẩm nào được chọn, hãy chọn Dựa trên các mốc quan trọng từ menu thả xuống Chính sách lập hoá đơn.


Bên dưới đó là trường Tạo theo đơn đặt hàng.


Để đảm bảo quy trình làm việc liền mạch nhất có thể, bạn nên chọn tùy chọn trong trường Tạo theo đơn hàng.

Để nó ở chế độ mặc định Tùy chọn Không có gì sẽ không ảnh hưởng tiêu cực đến quy trình làm việc mong muốn. Tuy nhiên, dự án sau đó phải được tạo trực tiếp từ mẫu đơn đặt hàng với sản phẩm cụ thể đó. Khi một dự án được tạo thì các mốc quan trọng và nhiệm vụ có thể được tạo và định cấu hình.

Khi nhấp vào tùy chọn mặc định Tạo theo đơn hàng của Không có gì, một menu thả xuống sẽ hiển thị với các tùy chọn sau:


Nhiệm vụ: Odoo tạo một nhiệm vụ liên quan đến sản phẩm quan trọng này trong ứng dụng Dự án khi sản phẩm cụ thể này được đặt hàng.


Dự án & Nhiệm vụ: Odoo tạo dự án và nhiệm vụ liên quan đến sản phẩm quan trọng này trong ứng dụng Dự án khi sản phẩm cụ thể này được đặt hàng.


Dự án: Odoo tạo một dự án liên quan đến sản phẩm quan trọng này trong ứng dụng Dự án khi sản phẩm cụ thể này được đặt hàng.


Khi Nhiệm vụ được chọn, trường Dự án sẽ xuất hiện. Trong trường này, hãy chọn dự án hiện có trong ứng dụng Dự án mà tác vụ đã tạo này sẽ được kết nối.

Khi Dự án & Nhiệm vụ hoặc Dự án được chọn, hai trường mới sẽ xuất hiện: Mẫu dự án và Mẫu không gian làm việc.


Trường Mẫu dự án cung cấp các tùy chọn mẫu để sử dụng cho dự án sẽ được tạo khi sản phẩm cụ thể này được đặt hàng.


Trường Mẫu không gian làm việc cung cấp các tùy chọn mẫu để sử dụng cho không gian làm việc (đối với ứng dụng Tài liệu, không phải ứng dụng Dự án) sẽ được tạo tự động cho dự án khi sản phẩm cụ thể này được đặt hàng.

Đối với mục đích tổ chức, hãy nhấp vào tab Bán hàng trên biểu mẫu sản phẩm và nhập mô tả liên quan đến 'Mốc quan trọng' tùy chỉnh vào trường Mô tả bán hàng. Thông tin này xuất hiện trong cột Mô tả trên tab Dòng đặt hàng của đơn đặt hàng.


Hoặc trực tiếp chỉnh sửa/sửa đổi trường Mô tả trên tab Dòng đơn hàng của đơn bán hàng.


Đây không phải là một yêu cầu.

Lập hóa đơn theo các mốc


Luồng sau đây mô tả bộ ba sản phẩm quan trọng có Dịch vụ được đặt làm Loại sản phẩm và Nhiệm vụ được đặt trên trường Tạo theo đơn đặt hàng.

Sau đó, những nhiệm vụ đó sẽ được gắn vào một Dự án đã tồn tại từ trước, trong trường hợp này là Dự án có tên là Dự án đổi thương hiệu.

Để lập hoá đơn cho các mốc quan trọng, hãy tạo đơn đặt hàng với (các) sản phẩm quan trọng. Để làm điều đó, hãy đi tới ứng dụng Bán hàng ‣ Mới. Làm như vậy sẽ hiển thị một mẫu báo giá trống.


Từ mẫu báo giá này, hãy thêm Khách hàng. Sau đó, nhấp vào Thêm sản phẩm trong tab Dòng đơn hàng. Tiếp theo, thêm (các) sản phẩm quan trọng vào tab Dòng đơn hàng.


Sau khi đã thêm (các) sản phẩm quan trọng tương ứng, hãy nhấp vào Xác nhận để xác nhận đơn hàng, chuyển báo giá thành đơn đặt hàng.


Khi đơn hàng được xác nhận, các nút thông minh mới sẽ xuất hiện ở đầu đơn đặt hàng dựa trên những gì đã được chọn trong trường Tạo đơn hàng trên biểu mẫu sản phẩm.


Từ đơn bán hàng, nhấp vào nút thông minh Các mốc quan trọng. Làm như vậy sẽ hiển thị một trang Cột mốc trống. Bấm vào Mới để thêm các mốc quan trọng.


Nhập tên cho cột mốc. Tiếp theo, áp dụng nó cho Mặt hàng đặt hàng bán hàng tương ứng. Cuối cùng, chỉ định Thời hạn cho cột mốc đó, nếu muốn.


Lặp lại quy trình đó cho tất cả các đơn đặt hàng quan trọng.


Sau đó, quay lại đơn đặt hàng, thông qua đường dẫn. Từ đơn bán hàng, hãy nhấp vào nút thông minh Nhiệm vụ. Làm như vậy sẽ hiển thị trang Nhiệm vụ có nhiệm vụ cho từng mục đơn đặt hàng với tùy chọn đó được chỉ định trong trường Tạo theo đơn đặt hàng.

Để chỉ định thủ công một cột mốc đã định cấu hình cho một nhiệm vụ, hãy nhấp vào nhiệm vụ mong muốn, biểu mẫu nhiệm vụ sẽ hiển thị. Trên biểu mẫu nhiệm vụ, hãy chọn cột mốc thích hợp mà nhiệm vụ này sẽ được kết nối trong trường Cột mốc.


Lặp lại quá trình này cho tất cả các nhiệm vụ quan trọng.


Với những nhiệm vụ đó được cấu hình đúng cách, nhân viên sẽ ghi lại tiến trình của họ khi họ thực hiện nhiệm vụ, ngoài việc thêm bất kỳ ghi chú nào liên quan đến nhiệm vụ.


Sau đó, khi nhiệm vụ đó hoàn thành có nghĩa là đã đạt được cột mốc đó. Vào thời điểm đó, đã đến lúc lập hóa đơn cho cột mốc quan trọng đó.


Để lập hóa đơn cho một mốc quan trọng, trước tiên hãy quay lại đơn đặt hàng — thông qua liên kết đường dẫn hoặc bằng cách điều hướng đến ứng dụng Bán hàng ‣ Đơn đặt hàng ‣ Đơn đặt hàng và chọn đơn đặt hàng thích hợp.


Quay lại biểu mẫu đơn đặt hàng, nhấp vào nút thông minh Các mốc quan trọng và chọn hộp trong cột Đã tiếp cận cho nhiệm vụ cụ thể đó.


Tiếp theo, quay lại đơn đặt hàng - bằng cách nhấp vào Xem đơn đặt hàng trên trang Cột mốc hoặc thông qua các liên kết đường dẫn.


Quay lại đơn đặt hàng, mục hàng cho cột mốc đã đạt được sẽ có cột Đã giao được điền. Đó là vì cột mốc đã đạt được và do đó đã được giao.


Nhấp vào Tạo hóa đơn ở góc trên bên trái. Làm như vậy sẽ hiển thị một cửa sổ bật lên Tạo hóa đơn.


Trên cửa sổ bật lên Tạo hóa đơn, hãy để tùy chọn Tạo hóa đơn trên lựa chọn Hóa đơn thông thường mặc định và nhấp vào nút Tạo hóa đơn dự thảo.


Khi nhấp vào Tạo hóa đơn dự thảo, Odoo sẽ hiển thị Bản dự thảo hóa đơn của khách hàng, chỉ hiển thị mốc đã đạt được trong tab Dòng hóa đơn.

Từ trang hóa đơn này, nhấp vào nút Xác nhận để xác nhận hóa đơn. Sau đó, khi khách hàng đã thanh toán xong mốc này nhấn Đăng ký thanh toán.


Khi nhấp vào Đăng ký thanh toán, một cửa sổ bật lên Đăng ký thanh toán sẽ xuất hiện.


Trên cửa sổ bật lên này, hãy xác nhận tính chính xác của các trường được điền tự động, sau đó nhấp vào Tạo thanh toán.


Khi được nhấp vào, cửa sổ bật lên sẽ biến mất và Odoo quay lại hóa đơn cho mốc đó, hiện có biểu ngữ Đang thanh toán màu xanh lá cây ở góc trên bên phải. Biểu ngữ này biểu thị hóa đơn đã được thanh toán.


Sau đó, quay lại đơn đặt hàng thông qua các liên kết đường dẫn. Quay lại đơn đặt hàng, trong tab Dòng đơn hàng, cột mốc đã đạt được đã được lập hóa đơn và thanh toán hiện đã được điền vào cột Đã lập hóa đơn.


Ngoài ra còn có nút thông minh Hóa đơn mới ở đầu đơn bán hàng. Nhấp vào đó sẽ hiển thị tất cả các hóa đơn được kết nối với đơn đặt hàng này.


Chỉ cần lặp lại quy trình trên cho từng cột mốc khi nó được thực hiện và hoàn thành sau đó.


Tiếp tục quá trình đó cho đến khi toàn bộ dự án được hoàn thành, mỗi mốc quan trọng đã được lập hóa đơn và toàn bộ đơn hàng đã được thanh toán đầy đủ.

Liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất

Liên hệ hỗ trợ Đặt lịch hẹn