Kho vận

Module Kho vận vừa là ứng dụng kiểm kê vừa là hệ thống quản lý kho hàng. Ứng dụng này cho phép người dùng dễ dàng quản lý thời gian giao hàng, tự động bổ sung, định cấu hình các tuyến đường nâng cao, v.v.

Quản lý sản phẩm

bổ sung sản phẩm

Lựa chọn chiến lược bổ sung

Bổ sung theo đơn đặt hàng (MTO)

Quy tắc sắp xếp lại

Sử dụng các đơn vị đo khác nhau

Hàng tồn kho phế liệu

Theo dõi sản phẩm

Sự khác biệt giữa lô và số sê-ri

Sử dụng số serial để theo dõi sản phẩm

Sử dụng nhiều để quản lý nhóm sản phẩm

Ngày hết hạn

Kho và lưu trữ

Quản lý hàng tồn kho

Điều chỉnh hàng tồn kho

Tiếp tế từ kho khác

Chuyển sản phẩm giữa các kho bằng cách bổ sung

Quản lý kho và địa điểm

Tạo kho thứ hai

Lộ trình và Quy tắc Kéo/Đẩy

Địa điểm

Định giá hàng tồn kho

Cấu hình định giá hàng tồn kho

Sử dụng định giá hàng tồn kho

Tích hợp chi phí bổ sung vào sản phẩm (chi phí hạ cánh)

Chiến lược loại bỏ

Loại bỏ FIFO

Loại bỏ LIFO

Loại bỏ FEFO

Xóa vị trí gần nhất

Loại bỏ gói ít nhất

Hoạt động nâng cao

Số chu kỳ

Ký gửi: mua và bán cổ phiếu mà không cần sở hữu nó

Chọn hàng loạt

Quá trình truyền sóng

Tổ chức cross-docking trong kho

Bán hàng từ nhiều kho bằng địa điểm ảo

Quy tắc Putaway

Đơn vị đo lường, bao bì, bao bì

Chọn cụm

Vận chuyển và nhận hàng

Thiết lập và cấu hình

Phương thức giao hàng

Làm thế nào để tích hợp một người gửi hàng bên thứ ba?

Thiết lập dịch vụ vận chuyển Sendcloud trong Odoo

Làm cách nào để có được thông tin xác thực UPS để tích hợp với Odoo?

Làm cách nào để có được thông tin xác thực DHL để tích hợp với Odoo?

Cac hoạt động hăng ngay

Các lô hàng đến và lệnh giao hàng

Xử lý việc nhận và giao hàng trong một bước

Quy trình nhận và giao hàng theo hai bước

Xử lý biên nhận theo ba bước

Quy trình giao hàng theo ba bước

Hoạt động nâng cao

Ngày giao hàng dự kiến

Làm thế nào để xuất hóa đơn chi phí vận chuyển cho khách hàng?

Lô hàng nhiều gói

Làm thế nào để in nhãn vận chuyển?

Thay đổi kích thước nhãn vận chuyển

Sử dụng dropshipping để vận chuyển trực tiếp từ nhà cung cấp đến khách hàng

Làm thế nào để hủy yêu cầu vận chuyển cho người gửi hàng?