Hóa đơn đối chiếu

Hóa đơn chiếu lệ là hóa đơn rút gọn hoặc ước tính được gửi trước khi giao hàng. Nó ghi lại loại và số lượng hàng hóa, giá trị của chúng và các thông tin quan trọng khác, chẳng hạn như trọng lượng và phí vận chuyển.


Hóa đơn chiếu lệ thường được sử dụng làm

Tùy chỉnh

Để sử dụng hóa đơn chiếu lệ, tính năng Hóa đơn chiếu lệ phải được kích hoạt.


Để bật tính năng này, hãy điều hướng đến Ứng dụng bán hàng ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt và trong phần Báo giá & Đơn đặt hàng, hãy nhấp vào hộp kiểm bên cạnh Hóa đơn Pro-Forma. Sau đó, nhấp vào Lưu để lưu tất cả các thay đổi.


Gửi hóa đơn đối chiếu

Khi tính năng Hóa đơn Pro-Forma được kích hoạt, tùy chọn gửi hóa đơn Pro-Forma hiện có sẵn trên bất kỳ báo giá hoặc đơn đặt hàng nào, thông qua nút Gửi Hóa đơn Pro-Forma.


Không thể gửi hóa đơn chiếu lệ cho đơn đặt hàng hoặc báo giá nếu hóa đơn cho khoản trả trước đã được gửi hoặc cho đăng ký định kỳ.


Trong cả hai trường hợp, nút Gửi hóa đơn Pro-Froma đều không xuất hiện.


Tuy nhiên, hóa đơn chiếu lệ có thể được gửi cho các dịch vụ, đăng ký sự kiện, khóa học và/hoặc đăng ký mới. Hóa đơn chiếu lệ không giới hạn ở hàng hóa vật chất, hàng tiêu dùng hoặc hàng hóa có thể lưu trữ.

Khi nhấp vào nút Gửi hóa đơn Pro-Forma, một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện, từ đó có thể gửi email.


Trong cửa sổ bật lên, trường Người nhận được tự động điền thông tin khách hàng từ đơn đặt hàng hoặc báo giá. Trường Chủ đề và nội dung email có thể được sửa đổi nếu cần.


Hóa đơn chiếu lệ được tự động thêm vào dưới dạng tệp đính kèm vào email.


Khi sẵn sàng, hãy nhấp vào Gửi và Odoo sẽ gửi ngay email kèm theo hóa đơn chiếu lệ đính kèm cho khách hàng.


Để xem trước hóa đơn chiếu lệ trông như thế nào, hãy nhấp vào tệp PDF ở cuối cửa sổ email bật lên trước khi nhấp vào Gửi. Khi nhấp vào, hóa đơn chiếu lệ sẽ được tải xuống ngay lập tức. Mở tệp PDF đó để xem (và xem xét) hóa đơn chiếu lệ.Liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ

Liên hệ hỗ trợ Đặt lịch hẹn