Cấu hình địa điểm xuất hóa đơn và giao hàng

Người dân và doanh nghiệp thường sử dụng các địa chỉ riêng biệt cho mục đích thanh toán (lập hóa đơn) và vận chuyển (giao hàng). Với ứng dụng Bán hàng Odoo, người liên hệ có thể có các địa chỉ được chỉ định khác nhau để giao hàng và lập hóa đơn.

Cài đặt

Để sử dụng đúng cách nhiều địa chỉ trong Odoo, hãy đi tới ứng dụng Bán hàng ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt và cuộn xuống tiêu đề Báo giá & Đơn hàng. Sau đó, chọn hộp bên cạnh Địa chỉ khách hàng và nhấp vào Lưu.


Tùy chỉnh form liên hệ

Để thêm nhiều địa chỉ vào một liên hệ, hãy đi tới ứng dụng Bán hàng ‣ Đơn hàng ‣ Khách hàng và xóa mọi bộ lọc mặc định khỏi thanh tìm kiếm. Sau đó, nhấp vào khách hàng mong muốn để mở biểu mẫu liên hệ của họ.

Bạn cũng có thể truy cập các biểu mẫu liên hệ trong ứng dụng Danh bạ.

Từ biểu mẫu liên hệ, hãy nhấp vào Chỉnh sửa, sau đó chọn Thêm, nằm trong tab Danh bạ & Địa chỉ. Làm như vậy sẽ hiển thị một biểu mẫu bật lên Tạo liên hệ, trong đó các địa chỉ bổ sung có thể được định cấu hình.

Trên biểu mẫu bật lên Tạo liên hệ, hãy bắt đầu bằng cách nhấp vào trường Địa chỉ khác mặc định để hiển thị menu thả xuống gồm các tùy chọn liên quan đến địa chỉ.


Chọn bất kỳ tùy chọn nào sau đây:

  • Liên hệ: thêm một liên hệ khác vào biểu mẫu liên hệ hiện có.
  • Địa chỉ hóa đơn: thêm địa chỉ hóa đơn cụ thể vào biểu mẫu liên hệ hiện có.
  • Địa chỉ giao hàng: thêm địa chỉ giao hàng cụ thể vào biểu mẫu liên hệ hiện có.
  • Địa chỉ khác: thêm địa chỉ thay thế vào biểu mẫu liên hệ hiện có.
  • Địa chỉ riêng: thêm địa chỉ riêng vào biểu mẫu liên hệ hiện có.


Sau khi chọn một tùy chọn, hãy tiến hành nhập thông tin liên hệ tương ứng sẽ được sử dụng cho loại địa chỉ được chỉ định.


Sau đó, nhấp vào Lưu & Đóng để lưu địa chỉ và đóng cửa sổ Tạo liên hệ. Hoặc nhấp vào Lưu & Mới để lưu địa chỉ và nhập ngay địa chỉ khác.

Thêm địa chỉ vào báo giá

Khi một khách hàng được thêm vào báo giá, các trường Địa chỉ hóa đơn và Địa chỉ giao hàng sẽ tự động điền địa chỉ tương ứng được chỉ định trên biểu mẫu liên hệ của khách hàng.


Địa chỉ hóa đơn và Địa chỉ giao hàng cũng có thể được chỉnh sửa trực tiếp từ báo giá bằng cách nhấp vào nút Chỉnh sửa, sau đó nhấp vào nút liên kết nội bộ ➡️ (mũi tên phải) bên cạnh mỗi dòng địa chỉ.


Những địa chỉ này có thể được cập nhật bất cứ lúc nào để đảm bảo việc lập hóa đơn và giao hàng chính xác.

Nếu có bất kỳ thay đổi nào được thực hiện trên một biểu mẫu trong Odoo, bao gồm cả biểu mẫu Danh bạ, hãy nhớ nhấp vào Lưu để lưu các thay đổi vào cơ sở dữ liệu.

Liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất

Liên hệ hỗ trợ Đặt lịch hẹn